Fort 52 “BOREK”

2022

Między sierpniem a grudniem 2022 roku nasza firma zajęła się realizacją zadania w Forcie 52 “Borek” w Krakowie. Jego celem było wykonanie, dostarczenie i zamontowanie elementów ścieżki dydaktyczno-ekspozycyjnej, m. in. makiet, dioram, nagrań, tablic i modeli broni i sprzętu wojskowego. Dodatkowo w ramach zamówienia stworzona została gra strategiczna oraz zawartość merytoryczna. Działania te miały na celu zwiększenie atrakcyjności turystycznej oraz podkreślenie walorów historycznych miejsca. Fort artyleryjski, powstał w II poł. XIX wieku jest ważnym miejscem na mapie Krakowa a jego modernizacja i dostosowanie do potrzeb odwiedzających spotkały się z aprobatą odbiorców. Przy zachowaniu oryginalnego, fortecznego charakteru konstrukcja w pełni odpowiada dzisiejszym wymaganiom stawianym przestrzeniom wystawienniczym, a stworzona przez nas ścieżka edukacyjna w wiarygodny i interesujący sposób odtwarza historię fortu.
Ścieżka edukacyjna
Makiety
Wystawy

Muzeum Fotografii

Ścieżka dotykowa
Projekty warsztatowe
Wystawy

Renowacje i konserwacje

Renowacja i konserwacja obiektu

Muzeum Górnictwa

Ścieżka edukacyjna
Projekty warsztatowe
Wystawy
Korzystamy z plików cookie aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie.