Polityka
prywatności

Eksponujemy kulturę

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (powszechnie znanego jako „RODO”) informujemy, że:
Administratorem Państwa danych osobowych jest firma Serenissima sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowy Świat 53/120, 00-042, NIP: 7010987520, REGON: 386354351. Dane osobowe przetwarzamy przede wszystkim w celu prawidłowej realizacji zamówień. Jeśli wyrażą Państwo taką wolę, możemy także przetwarzać Państwa dane także w celu marketingu, w tym na przykład kontaktu w sprawie indywidualnych ofert. Możemy przekazywać Państwa dane osobowe innym firmom, które przetwarzają je na nasze zlecenie, w tym firmom dostarczającym Państwa zamówienie. Odbiorcami Państwa danych mogą być także pracownicy oraz współpracownicy naszej firmy. Obowiązujące prawo daje Państwu możliwość żądania dostępu do danych, sprostowania lub usunięcia ich lub też żądania ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto mają Państwo możliwość sprzeciwu co do dalszego przetwarzania wspomnianych danych. Administrator ma prawo odmówić usunięcia danych lub odrzucić sprzeciw w przypadku, w którym dane te są konieczne do spełnienia obowiązków (takich jak realizacja Państwa zamówienia) lub też w przypadku, w którym na Administratorze ciążą inne obowiązki wynikające z przepisów prawa. Administrator każdorazowo (nie później niż w ciągu 30 dni) ma obowiązek poinformować Państwa o rozstrzygnięciu Państwa żądania, a w przypadku odmowy — poinformować o powodzie odrzucenia żądania. Państwa dane osobowe będą przetwarzane do dwóch lat w przypadku złożenia zamówienia. Ułatwi to nam sprawdzenie Państwa zamówienia w przypadku problemów i przyspieszy ewentualny proces reklamacyjny. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych, Państwa dane osobowe będą przetwarzane bezterminowo.
Korzystamy z plików cookie aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie.