RCKIK KRAKÓW

2023

Między październikiem a grudniem 2023 roku firma Serenissima z powodzeniem zrealizowała projekt w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie, którego celem była kompleksowa przebudowa oraz wyposażenie działu dawców. Do głównych zadań należało wyposażenie meblowo-biurowe, w tym dostawa krzeseł, ław, biurek, szaf aktowych oraz stworzenie zabudów meblarskich. Ponadto wykonane zostały roboty remontowe, renowacyjne, malarskie, szklarskie oraz instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne. Dzięki kompleksowej modernizacji przestrzeni oddział RCKIK w Krakowie nowo wyposażone i przebudowane pomieszczenia pozwoliła na sprawną obsługę pacjentów oraz dawców. Zwiększony standard pozytywnie wpłynie również na poprawę warunków pracy, w tym aspekty funkcjonalne i ergonomiczne. Efektem poprawy stanu technicznego i estetyki pomieszczeń jest usprawnienie działalności krakowskiego oddziału Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.

Projektowanie Wystawy
Produkcja Wystawy

Zakon Cystersów

Ścieżka edukacyjna
Makiety
Wystawy

Muzeum w Zabrzu

Projektowanie wystawy
Produkcja wystawy

Renowacje i konserwacje

Renowacja i konserwacja obiektu
Korzystamy z plików cookie aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie.